مقام معظم رهبری می فرماید:  بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب کردم ، عبارت است از (( اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل))، این، راه و جاده‌ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. )  

طرح خروج دام از جنگل يك طرح ضروری برای جنگل های ما است كه اهداف زيادي را هم از بعد اقتصادي و هم از بعد اجتماعي و فرهنگي دنبال مي كند.

  نقدی بر تمایل جوانان به مدرک گرائی و شغل دولتی.

Golestanema1723253252523غربی‌ها، می‌خواهند با تحمیل شرایط خود بر طرف ایرانی به همه این پیام را منتقل کنند که ایران به خاطر شرایط حاکم بر مذاکرات هسته‌ای و سازمان تحریم ها چاره‌ای ندارد و به مرحله بازنگری در تعریف دوستان و دشمنان و نگاه ایدئولوژیک خود دارد نزدیک می شود.

تازه ترین اخبار