تصویری از شهید مدافع حرم، محمد بلباسی همراه فرزندانش در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
جانبازان شیمیایی دوران هشت سال دفاع مقدس برای یک عمر درگیر اثرات این مواد مضر شده اند و رنج آن را سال ها تحمل می کنند.

در زمان افتتاح بیمارستان مینودشت، بیماران را از بیمارستان فعلی فقط برای افتتاح به بیمارستان جدید آورده و دوباره برگرداندند.

شیرودی با شجاعت و سرسختی خود ناممکن ها را ممکن می‌ساخت.
در زندگی لحظاتی رقم می‌خورد که نه تنها با معیارهای مادی قابل اندازه‌گیری نیست حتی واژه‌ها نیز از انتقال مفهوم آن قاصرند.

تازه ترین اخبار