فرمانده نیروی دریایی سپاه

 بار‌ها به کشور‌های عربی اعلام کرده ایم که اگر اتفاقی برای ناو‌های سوخت هسته‌ای بیفتد حداقل ۱۰ تا ۱۲ سال هیچ موجود زنده باقی نخواهد ماند و باید مراقب باشند

انواع موشک‌های سطحی و زیرسطحی با برد ۷۰۰ کیلومتر را داریم که به دست نخبگان نظامی داخلی تولید شده است
 سرعت شناورهای ما سه برابر شناور‌های امریکایی است