مراسم تکریم و معارفه فرمانداه سپاه شهرستان بندرگز امروز با حضور مسوولان برگزار شد

بانوان در یک روستا دست به ابتکار جالبی زدن و با ایجاد تغییراتی د رحاشیه خیابان و داخل منازل خود باغچه هایی ایجاد کردند که علاوه بر زیباسازی محل محصولاتی سالم و رایگان به انان می دهد.

مردم همیشه در صحنه شهرستان بندرگز امروز در کنار دانش اموزان با فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل انزجار خود را از سیاست های ظالمانه مستکبران به نمایش گذاشتند .

صنعت پنبه پاک کنی برای اولین بار توسط روس ها در شهر بندرگز در شمال ایران احداث شد و این کارخانه همچنان فعال است .

تازه ترین اخبار