به همت بسیجیان سپاه ناحیه بندرگز  نمایش واقعه غدیر در ساحل این شهرستان به اجرا در آمد.

فرماندار بندرگز در این نشست گفت : بندرگز مثل آب دریایش در حال پسروی است ، همه امروز در این شهر از تاریخ آن صحبت می کنند ، باید این شهررا با همدلی بسازیم.

شهردار و شورای شهر نوکنده در مراسم تجلیل از خبرنگاران به بیان تحقق وعده هایشان و فعالیت های اجرایی در نوکنده پرداختند.

فرمانده سپاه بندرگز از اقدامات برای بازسازی واقعه غدیر در این شهرستان خبر داد

تازه ترین اخبار