امروز دومین مرحله یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که دو نامزد جلال ایری و رجب محمدآبادی با یکدیگر به رقابت می پردازند

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

 

entekhabat210699 1

entekhabat210699 1

 

 

entekhabat210699 1

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار