در پی شهادت سردار سلیمانی سردار امنیت ایران مردم ولایت مدار شهرستان بندرگز پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به اقدام وحشیانه آمریکا و درخواست گرفتن انتقام خون شهید از قاتلین و جبهه استکبار در بندرگز راهپیمایی کردند .

 

 

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1

sardar131098 1