هر ساله در صبح تاسوعا مردم عزاداران از بندرگز در قالب دسته های سینه زنی و زنجیرزنی به روستای گز می آیند و اهالی گز در مساجد و خانه هایشان از آنان پذیرایی میکنند