تصاویر ارسالی از زائران پیاده اربعین حسینی در مسیر کربلا.