عصر امروز کاروان زیر سایه خورشید میهمان مردم شهرستان بندرگز بود.

به گزارش کناره، عصر امروز کاروان خادمین امام رضا(ع) با حضور در امام زاده علیرضا(ع) روستای سرطاق، میهمان مردم خونگرم شهرستان بندرگز بودند.

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181

khadem57181