• جاذبه و مفاخر

دکتر سکینه پری اولین زن جراح و سرطان شناس ایران که در شهرستان بندرگز به خاک سپرده شده است.

نظرسنجی

تازه ترین اخبار