نظر به اهميت بيماری های قلبی و عروقی و لزوم شناخت راه های پيشگيری و کنترل اين بيماری  ، کارگاه پيشگيری از بيماری های قلب و عروق ، با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، معاون مرکز بهداشت و کارکنان شبکه بهداشت و درمان در سالن همايش های مرکز بهداشت برگزار شد .

به گزارش کناره،دکتر شهرام صابری سرپرست شبکه و رئيس مرکز بهداشت شهرستان بندرگز در اين کارگاه در خصوص اهميت بيماری ، ميزان شيوع اين بيماری در کشور و استان  و راه هاي کنترل و پيشگيری  از ابتلا به بيماری براي حاضرين صحبت کرد .

دکتر صابری از اين بيماری ( بيماری های قلبی و عروقی ) به عنوان اولين علت مرگ در کشور و استان ياد کرد و افزود : سن سکته قلبی در ايران از 70 تا 80 سال در گذشته به شدت کاهش پيدا کرده و امروز به مرز 30 سال رسيده است .

وی   از تغذيه نامناسب ، افزايش وزن ، دخانيات و سيگار ، فشار خون بالا ، چربی خون بالا و ديابت را به عنوان عوامل ايجاد کننده بيماری های قلبی و عروقی نام برد و افزود : کم تحرکی و پشت ميز نشينی بعنوان يکی ديگر از عوامل مهم در ايجاد اين بيماری می باشد .

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بندرگز با بيان اينکه طبق آمار 45 درصد از افراد دچار اضافه وزن هستند و 16 درصد مردم هم از فشار خون بالا رنج می برند ؛ چاقی و افزايش زياد وزن و فشار خون بالا را از عوامل مهم و موثر در ابتلای افراد به بيماری های قلبی و عروقي  دانست .

پس از صحبت های دکتر صابری مدرسين کارگاه به ارائه مطالب مربوطه پرداختند .

گفتنی است اين کارگاه در دو روز  و طی اين روزها کارکنان با بيماريهای قلبی و عروقی ، عوامل خطر و راه ههای پيشگيری ، تغذيه نامناسب ، ارتباط تحرک ناکافی با بروز بيماری ، ارتباط استرس با بروز بيماری ، سوء مصرف مواد مخدر و ابتلا به بيماری قلبی و عرقي ، فشار خون و ديابت ، چاقی و ارتباط آن با بروز بيماری ، آشنا شدند.

 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE