دومین جلسه شورای مشورتی ایثارگران بندرگز درمکان فرمانداری  برگزار شد.

به گزارش کناره، فرماندار شهرستان بندرگز با اشاره به اهمیت جلسات شورای مشورتی ایثارگران گفت : این جلسات باید در جهت پیگیری و رفع مشکلات خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به طور منظم برگزار شود.

"علی اصغر میرزایی" ، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، ایجاد همدلی و نزدیکی در جامعه ایثارگری و مرتفع کردن مشکلات ایثارگران و استفاده از نظر مشورتی و توان کارشناسی ایثارگران را از مهمترین اهداف شورا بیان داشت و به هدف اصلی آن ، که خدمت به جامعه ایثارگری است تاکیدکرد.

وی افزود : دیدار با شهدا و ایثارگران که با حضور مسولین در شهرستان صورت می گیرد نیز می تواند تاثیر زیادی در رفع مشکلات این عزیزان داشته باشد.

فرماندار بندرگز تاکید کرد : در هر جلسه یکی از بندهای اساسنامه قرائت شود و موضوعات  مربوط به ایثارگران شهرستان مطرح و از سوی اعضاء پیگیری و درجلسه بعد نتیجه مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسه قبل و گلزارهای شهدا ارائه داد.