پرچم سرخ و متبرک حرم امام حسین(ع) که در شب اول محرم سالجاری از گنبد نورانی سومین امام شیعیان، جای خود را با پرچم مشکی ماه عزای حسینی بدل کرده است، به روستای لیوان شرقی در غرب استان گلستان آورده شد و عطر کربلای حسین(ع) در غرب گلستان پیچید.

 به گزارش کناره،برای نخستین بار، پرچم متبرک و نورانی گنبد طلایی امام حسین(ع) میهمان مردم خونگرم و ولایتمدار روستای لیوان شرقی، لیوان غربی، کهنه کلباد و تلور در روز پنج شنبه ۲۱ آبان ماه بود.

بر اساس این گزارش، این پرچم پس از پیگیری های متعدد برای نخستین بار در روستای لیوان شرقی به نمایندگی از روستاهای همجوار در مسجد جامع این روستا با حضور مردم عزادار، به اهتزاز در آمد.

گفتنی است، ای پرچم در روز جمعه ۲۲ آبان ماه در مصلی نماز جمعه شهر نوکنده به اهتزاز گذاشته خواهد شد.

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1