تصاویری از کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز کشوری در دانشگاه آزاد واحد بندرگز .

 

qran239786231

qran239786231

qran239786231

qran239786231

qran239786231

qran239786231