میانجی کسی است که باید سابقه مثبت و شناخته شده در میان مردم و مسئولان داشته باشد، این آدم به مجرد اینکه از خط اصلی نظام فاصله بگیرد آماده شکار شدن است. کار میانجی این است که با تابلوی سابقه اش در جامعه حضور دارد ولی با شناسنامه کنونی اش عمل می کند.

 به گزارش کناره ، عمار فرجی، فعال فرهنگی شهرستان بندرگزاظهار داشت:  اگر به تاریخ سی، چهل سال اخیر نگاه کنید، کشورهای انقلاب کرده ای را می‌بینید که از راه های مرعوب کردن، تطمیع ، محتاج کردن و یا فشار وارد آوردن ، به رژیم آمریکایی وابسته شدند. آمریکایی ها انواع فشارها را روی این کشورها و ملت های مستقل وارد می‌کردند. آنها هم رابطه را به کلی قطع نکرده بودند.

عمار فرجی نفوذ

وی با بیان این که مسئولین آمریکایی با رفت و آمد وسوسه دل رهبران انقلاب ها و ملت ها را خالی می‌کردند، گفت: آنها را می‌ترساندند، مرعوبشان می‌کردند، و کسی که مرعوب شد، با اندک تشری می‌شود او را از میدان خارج کرد. چون رابطه‌ای برقرار بود، آن رابطه، خود موجب می‌شد که طرف قویتر، از آن رابطه استفاده کند.

فرجی یکی از راه های بسیار موثر نفوذ برای حریف را شکار میانجی دانست و افزود: میانجی کسی است که باید سابقه مثبت و شناخته شده در میان مردم و مسئولان داشته باشد، این آدم به مجرد اینکه از خط اصلی نظام فاصله بگیرد آماده شکار شدن است. کار میانجی این است که با تابلوی سابقه اش در جامعه حضور دارد ولی با شناسنامه کنونی اش عمل می کند.

عمار فرجی نفوذ

وی ادامه داد: آمریکایی ها حدود 10-15 سال پیش به بهانه مبارزه با تروریسم وارد منطقه شدند ولی منطقه را به محل جولان وحشی ترین تروریست ها تبدیل کردند.

فعال فرهنگی شهرستان بندرگز معتقد است: کفار  با نفوذ دنبال آن هستند که مومنین، کافر شوند و اگر در تلاش برای کافر شدن شما موفق نشدند، به دنبال سستی شما هستند.

وی گفت: اگر در سست کردن شما موفق نشدند، به دنبال آن هستند که شما نسبت به مسائل نظامی خود غفلت کنید. همچنین به دنبال آن هستند که شما را در سختی قرار دهند./ گلستان 24