تصاویری از حضور کودکان در عزاداری روز تاسوعا در بندرگز.

 

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoasartaq2307941

tasoasartaq2307941

tasoasartaq2307941

tasoasartaq2307941