هر ساله عزادارن حسینی از بندرگز به صورت دسته های زنجیر زنی و سینه زنی به روستای گز می روند.

 به گزارش کناره ،  روز نهم ماه محرم است. تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم، فقط بر نهمین روز محرم اطلاق شده است. آخرین روزی است که حسین بن علی سومین امام شیعیان و یارانش شبانگاه آن را درک کرده‌اند و این روز به شب عاشورا پیوند خورده‌است. این روز در نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است. شیعیان این روز را منتسب به عباس بن علی نیز می‌دانند، و این روز را بسان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری می‌پردازند.

هر ساله در صبح روز تاسوعا عزاداران به صورت دسته های زنجیر زنی و سینه زنی از شهر بندرگز به سمت مسجد جامع گز شرقی می روند.

اهالی روستای گز که در مسیر دسته ها قرار دارند در این روز درهای خانه هایشان را می گشایند و از عزادارن پذیرایی می کنند.

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

 

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941

tasoagaz2307941