یحیی خاکی فرماندار گرگان در کراسم سینه زنی روستای گزغربی شهرستان بندرگز.

 

gaz514211

gaz514211