تصاویری از مراسم سینه زنی در روستای گز غربی شهرستان بندرگز.

 

gaz514211

gaz514211

gaz514211

gaz514211

gaz514211

gaz514211

gaz514211