آبشار شرشر روستای استون آباد در دامنه رشته کوه البرز و در غرب استان گلستان واقع شده است.

 به گزارش کناره ، آبشار شرشر استون آباد یکی از آبشارهای زیبای شهرستان بندرگز می باشد.

shorshor385532

shorshor385532

shorshor3855323