طی آیینی با حضور مسوولان شهرستان 300 بسته کمک معیشتی و 3 دست کمک جهیزیه به ارزش 65 میلیون تومان به همت خیرین فراهم وتوسط پایگاه های بسیج  بین نیازمندان توزیع خواهد شد

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

razmayesh momenaneh151199 1

jahizyeh151999 1

jahizyeh151999 1

jahizyeh151999 1

jahizyeh151999 1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار