عصر دیروز تصویر یک رنگین کمان زیبا در پی بارش باران و آفتاب در آسمان بندرگز نقش بست.

 

kenare134354831