کشاورزان در کارگاه آموزش عملی با دستگاهای جدید کشاورزی و شیوه کارشان آشنا شدند.

به گزارش کناره ، حسین بالویی سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی بندرگز با عنوان ای خبر افزود: کشاورزان در این کارگاه در خصوص چگونگی استفاده و مزایای دستگاه های مکانیزه کشاورزی جدید آشنا شدند.

بالویی با اشاره به بالا رفتن هرساله هزینه های کشاورزی ازعان داشت : کشاورزان باید به کشاورزی مکانیزه روی آورند ، استفاده از دستگاه های مکانیزه هزینه های کشت و کار را پایین آورده و موجب افزایش محصول و در نتیجه درآمد کشاورزان می شود.

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421

keshavarzi13421