کارشناس مسئول روابط عمومی علوم پزشکی گلستان گفت: تاکنون بیماری مبتلا به ویروس کرونا شناسایی نشده است

 

علی متکی کارشناس مسئول بخش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تاکنون بیماری مبتلا به کرونا در استان گلستان شناسایی نشده است و مردم نگران نباشند

وی اضافه کرد : بیمارستان های استان گلستان در حالت آماده باش هستند و بخش های ایزوله عفونی را به بیماران تنفسی اختصاص دادند.

وی ادامه داد: تشخیص بیماری کرونا زمان زیادی را طی می کند که ممکن است پس از چند روز بررسی آزمایشات بیمار مبتلا به این ویروس تشخیص داده شود.