به گزارش کناره  مردم همیشه در صحنه بندرگز با حضوری پر شور بار دیگر مشت محکمی بر دهان آمریکا و مستکبرین جهانی زدند

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۵۸.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۵۳.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۴۲.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۴۰.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۳۹.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۳۰.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۴-۰۳.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۴-۱۰.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۴-۱۱.jpg

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۱_۰۰-۴۳-۱۳.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار