همایش تجلیل ازمادران اسوه صبر و استقامت ،مادران شهدای شهرستان بندرگز یروز با سخنرانی سردار ملک در سالن اجتماعات سپاه بندرگز برگزار شد

 

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

mom201198 1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار