چهارمین سالگرد شهید سجاد پورجباری با سخنرانی حجت الاسلام منصوری امام جمعه بندرترکمن و مداحی بردار بسیجی اکبر نژاد در حسینه شهدا شهرستان بندرگز برگزار شد

 

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۶-۵۹-۰۶.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۶-۵۹-۲۲.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۶-۵۹-۲۵.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۶-۵۹-۳۱.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۶-۵۹-۳۷.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۷-۰۰-۰۱.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۶-۵۹-۵۶.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۷-۰۰-۱۵.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۷-۰۱-۰۲.jpg 

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۰۷-۰۰-۵۶.jpg