به مناسبت هفته نیروی انتظامی مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی شهرستان بندرگز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی بندرگز برگزار شد.

 entezami723231

 entezami723231

 entezami72323entezami723233

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231

 entezami723231