مراسم یادواره شهدا و تجلیل از زنان ایثارگر بندرگز در سپاه این شهرستان برگزارشد.

 

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231

zananesargar265134231