تصاویری از آسمان بندرگز در اولین روزهای پاییز.

 

asemanbandargaz7641

asemanbandargaz7641

 

عکاس: امیرحسین صادقی