به مناسبت دهه کرامت جنگ شادی به همت پایگاه تابستانه نشاط ساحلی سپاه بندرگز در ساحل این شهرستان برگزار شد

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

sahel210498 1

انتهای پیام/