سرهنگ عباس حیدری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭ ﮔﺰ از کشف دوکامیون حامل چوب وگندم قاچاق خبرداد.

سرهنگ عباس حیدری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭ ﮔﺰ گفت: ماموران انتظامی اﻳﻦ شهرستان حین گشت زنی ﺩﺭ ﺣﻮﺯه اﺳﺘﺤﻔﺎظیﺧﻮﺩ به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی اﺯ خودرو، ۱۳ تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال کشف و ﺿﺒﻄ ﺷﺪ.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻴﺪﺭی اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ یک متهم ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ د مراجع قضائی شد.
 

توقیف تریلر حامل گندم های قاچاق

سرهنگ عباس حيدری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭﮔﺰ  گفت: ماموران انتظامی حين گشت زنی و كنترل خودروهای عبوری به يك دستگاه تريلر مشكوك ﺷﺪه و ﺁﻥ  ﺭا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

وي افزود: در بازرسی از ﺧﻮﺩﺭﻭ، 48 تن گندم قاچاق و فاقد هرگونه مجوز كشف و ﺿﺒﻄ ﺷﺪ.

 ﻭﻱ ﮔﻔﺖ: ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ اﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭا ﺑﻴﺶ اﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭﮔﺰ اﻓﺰﻭﺩ:ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪ.


اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/
 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار