عصر امروز تیم های شاهین بندرگز و استقلال خانببین در لیگ برتر استان گلستان برای کسب مقام اولی جدول در استادیوم امام رضا (ع) بندرگز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 

 

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731

shahin2731