آخرین جلسه شورای اداری شهرستان بندرگز برگزار شد.

آخرین جلسه شورای اداری شهرستان بندرگز در سال 1397 در واپسین روز هال سال در روز شنبه 25 اسفند با حضور امام جمعه ، فرماندار و مدیران دستگاهای اجرایی و بانک های عامل برگزار شد.