با مشارکت کارشناش پیشگیری آموزش و پرورش شهرستان بندرگز طرح مشارکت اجتماعی و توانمند سازی روانی برگزار شد.

به گزارش کناره ، طرح مشارکت اجتماعی و توانمند سازی دانش آموزان با مشارکت کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بندرگز در روز دوشنبه مورخه 1 بهمن 1397 در مدارس توحید , مرحوم ایرجی برگزار شد.

سکینه سلطانی کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی هدف از برگزاری این طرح را پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتار های پر خطر بیان کرد و افزود:در این طرح دانش آموزان با همکاری یکدیگر اصول کار گروهی را یاد می گیرند و شرایطی برای آن ها به وجود می اید تا آماده ورود به جامعه و پذیرش مسئولیت شوند.

وی در ادامه بیان داشت:در طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان را گروه بندی کرده و مشکلات خود را ریز کرده و ریشه یابی می کنند که باعث می شود اصول حمایت کردن وو حمایت یابی را یاد بگیرند.

سلطانی پیرامون توانمند سازی روانی دانش آموان اذعان داشت:آموزش مهارت های ده گانه زندگی مانند خطر پذیری , حل مسئله و ... که بر اساس آن در موقعیت های مختلف زندگی قرار می گیرند بتوانند توانایی حل مسائل و مشکلات را بدست آورند.

تازه ترین اخبار