تعریض در چارچوب طرح هادی روستای تلور ، جابجایی تیرهای برق از وسط خیابان و ... با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون ریال.

 ابوالحسن منوچهری عضو شورای روستای تلور گفت: تا کنون با مشارکت مردمی و خیرین روستا حدود 400 میلیون ریال برای ساماندهی روستا و اجرای طرح هادی جمع اوری و در این امور هزینه شد.

منوجهری افزود : متاسفانه مسئولین مربوطه تا کنون هیچ حمایت مالی برای اجرای طرح ها و پروژه های هادی در این روستا به دهیاری و شورای تلور نداشته اند.

telor723561

telor723561

telor723561

telor723561

telor723561

telor723561

telor723561

عکاس: ابوالحسن منوچهری