کمیته نجات خلیج گرگان با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت سایر ارگان ها تشکیل می شود.

 به گزارش کناره  ،اعضای کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر در تازه ترین نشست، باتوجه به وضعیت نامناسب زیست محیطی خلیج گرگان و به منظور رسیدگی به آن، بر تشکیل کمیته نجات خلیج گرگان با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت سایرارگان ها تأکید کردند تا باتوجه به مطالعات انجام شده به موضوعات و معضلات آن رسیدگی کنند.
دراین نشست همچنین باتوجه به ارائه الزامات زیست محیطی اوراق کشتی ها و ظرفیت اشتغالزایی در مناطق ساحلی جنوب کشور، مصوب شد کمیته ای جهت بررسی و رفع موانع و مشکلات ناشی از این صنعت ذیل کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر تشکیل و بستر لازم برای توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد و حفاظت از منابع در مناطق ساحلی ایجاد شود.
کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر از جمله هفت کارگروه زیرمجموعه دبیرخانه کارویژه مرز شورای امنیت کشور است که به منظور تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها و ارتقا و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان به صورت ماهانه تشکیل می شود./مانا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار