مراسم افتتاحیه آسفالت  کمربندی بندرگز - نوکنده با حضور مرگدری معاون هماهنگی اقتصاد و توسعه استانداری گلستان برگزار شد.

nokandeh2345321

nokandeh2345321

nokandeh2345321

nokandeh2345321