این کارخانه تولیدی صنعتی با هزینه ای بالغ بر 130 میلیارد ریال و اشتغال زایی 53 نفر در شهرک صنعتی بندرگز افتتاح شد.

mdf23412431

mdf23412431

mdf23412431

mdf23412431

mdf23412431

mdf23412431

mdf23412431

mdf23412431