شب گذشته اعضای شورای شهر و شهردار در ادامه ایجاد جلسات با مردم محلات بندرگز برای رفع مشکلات محلات  جلسه ای در خیابان جلیلی  حسینیه انصار با اهالی این محله برگزار کردند.

kenare625121

kenare625121

kenare625121

kenare625121

kenare625121

kenare625121

kenare625121

kenare625121

kenare625121