عصر دیروز همایش گیتار نوازی در سبک فلامنکو در سالن آمفی تاتر اداره ارشاد با حضور هنرمندان رشته موسیقی برگزار شد .

به گزارش کناره، در این برنامه هنری هنر جویان به صورت تک نوازی ، دوئت یا دو نوازی و تریو یا رسه نوازی به هنر نمایی پرداختند و همچنین در خصوص آسیب شناسی در موسیقی استاد ملک محمودی دقایقی را به تجزیه و تحلیل پرداختند.

گفتنی است استاد شاهرخ رحیمی یکی از اساتید خوب و بزرگ کشور در این برنامهحضور داشت.

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341

felamingo265341