دو خواهر گمشده‌ بعد از 34 سال با کمک فضای مجازی در بابل به هم رسیدند.

 به گزارش کناره، سمیرا از بندرگز و مریم از بابل دو خواهری بودند که یکی در گلستان و دیگری درمازندران سال ها بدون اطلاع از وجود همدیگر زندگی می کردند اما تلگرام پس از 34 سال این دو خواهر را به هم رساند.

سمیرا در تشریح این داستان گفت: در مقطع ابتدایی متوجه شده بودم فرزند واقعی والدین خود نیستم به همین دلیل بعد از ازدواج برای پیدا کردن خانواده واقعی خودم، به ادارات ثبت و احوال استان گلستان مراجعه کردم و با یافتن نامه‌ای که تنها مدرک از گذشته ام بود، متوجه شدم 34 سال قبل در بیمارستان یحیی‌نژاد بابل متولد شده ام.

وی افزود: با مراجع چندین باره به بیمارستان یحیی‌نژاد و یافتن مسن ترین پرستار بیمارستان ، متوجه شدم خواهری به نام مریم دارم که به خانواده ای بدون فرزند، سپرده شده بود.

سمیرا سپس با قرار دادن عکسی از دوران کودکی و فعلی خود در صفحه تلگرام از مردم خواست اگر اطلاعی از خواهر او دارند، با آنها تماس بگیرند که بعد از مدتی یکی از افراد با او تماس می گیرد و اطلاع می دهد که خواهرش در بابل زندگی می کند.

khahar83241

 

سمیرا پس از دریافت این تماس، از بندرگز به بابل حرکت می کند و با کمال تعجب متوجه می شود این دو در شکل ظاهری ، ساعت و مکان تولد با هم شبیه هستند.

این دو خواهر پس از انجام آزمایش DNA در صدد یافتن خانواده و بستگان نزدیک خود هستند.

 

 khahar83241