فرماندار شهرستان کردکوی و رئیس مرکز حوزه انتخابیه غرب استان گلستان (شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندرترکمن، گمیشان) نتیجه رسمی انتخابات در این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل اعلام کرد.

 

به گزارش کناره و نقل از گلستان ما به نقل از رادکانا، فرماندار شهرستان کردکوی و رئیس مرکز حوزه انتخابیه غرب استان گلستان (شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندرترکمن، گمیشان) نتیجه رسمی انتخابات در این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل اعلام کرد.

مجتبی جمالی ضمن تشکر مجدد از حضور باشکوه مردم شریف کردکوی و غرب گلستان پای صندوقهای رای، در توضیح مطلب گفت؛ انتشار این آگهی در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس و ماده 72 ایین نامه اجرایی آن، برای اطلاع اهالی حوزه انتخابیه از نتیجه انتخابات می باشد.

وی افزود: لازم بذکر است به استناد ماده 68 قانون، هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه از تاریخ انتشار آگهی بمدت دو روز آماده دریافت شکایات در محل فرمانداری می باشد.

فرم شماره ٧٨
بسمه تعالی

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین نامه اجرایى آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه 138170 بود که اشخاص زیر به ترتیب:

1–  رامین نورقلی پور ************** 32565 رأی

2– رحمت اله جلالی میاندره *********** 24733 رأی

3–  عبدالجلال ایری **************** 19317 رأی

4 – حبیب اله مازندرانی ************* 12838 رأی

5–  عبدالحمید پارسافر************* 8210 رأی

6–  ابوالحسن ریاحی**************** 6777 رأی

7– حاجی گلدی کر*****************6623 رأی

8– محمد طاهر ربانی *************** 5260 رأی

9 – علیرضا کمانگری *************** 3896 رأی

10–  تیمور کرداری **************** 3683 رأی

11– جعفر حمیدزاده**************** 1802 رأی

12– همت مهاجرمازندرانی ************ 1704 رأی

13– محمدباقر علیمی لیوانی************ 1607 رأی

14– محمد سوداگر***************** 1586 رأی

15– حمید بانسی ******************* 638 رأی

16– سیدمحمد حسینی **************** 441 رأی

می باشند. اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان کرد کوی برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های 2، 1 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.