ساعت و مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستان بندرگز اعلام شد.

به گزارش کناره ، علی اصغر میرزایی فرماندار بندرگز در مصاحبه با خبرنگار کناره مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شهرستان بندرگز را از پمپ بنزین تا گلزار شهدای گمنام اعلام کرد .

علی اصغر میرزایی گفت : این راهپیمایی  ساعت 10 صبح روز پنج شنبه آغاز می شود.

وی افزود : راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهر نوکنده از زینبیه تا مزار شهدای گمنام نوکنده برگزار خواهد شد .

میرزایی ادامه داد : راهپیمایی در شهر نوکنده از ساعت 10/30 صبح آغاز خواهد شد .

22bahman9376413