در ششمین روز از دهه فجر با حضور  مسئولان شهرستان 9 طرح عمرانی و خدماتی با اعتباربالغ بر  234 میلیارد ریال در شهرستان بندرگز به بهر ه برداری رسید.

به گزارش کناره ، در ششمین روز از دهه فجر 94 با حضور  مسئولان شهرستان  ، 9 طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار 234 میلیارد و 750 میلیون ریال در شهرستان بندرگز به بهر ه برداری رسید.

اجرای طرح هادی روستاهای سوته ده و باغو با اعتبار 9 میلیارد و 152 میلیون ریال ، افتتاح 6 طرح مخابراتی با اعتبار 14 میلیارد و 500 میلیون ریال و افتتاح مجتمع خدمات بهزیستی سلامت نوکنده با اعتبار 100 میلیون ریال از مهمترین طرح هایی است که به بهره برداری رسید.

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231

bandargaz2781231