به مناسبت دهه فجر مانور کنترل شورش و اغتشاش به عنوان قسمتی از مانور فجر انقلاب اسلامی در ساحل بندرگز برگزار شد.

 

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340

razm912654212340