امام جمعه بندر گز گفت: مردم دقت کنند آنان که جمهوريت نظام را زير سوال برده اند به نظام اعتقادي ندارند. بدنبال اين هستند که راي مردم را وسيله قرار دهند تا به مجلس خبرگان وارد شوند. آنان صندلي خبرگان را براي پيشبرد مقاصد خود مي خواهند نه براي خدمت به نظام و رهبري. آنان به دنبال به چالش کشاندن رهبري هستند."

 

به گزارش کناره ، انتخابات در هر کشوري نشانه مردم سالاري است. در کشور ما ايران، انتخابات از مردم سالاري ديني نشات مي گيرد. واين بدين معني ست که انتخابات به گونه اي برگزارشود که الگويي باشد براي ساير کشورها و مردم جهان. انتخاباتي پر شور همراه با شعور، که بر گرفته از اخلاق اسلامي است. بطوريکه نمونه يک انتخابات مردم سالارانه ديني باشد.

برخي نامزد ها صندلي خبرگان را براي پيشبرد مقاصد خود مي خواهند نه براي خدمت!

حجت الاسلام سيد مصطفي محمدي از انتخابات مجلس خبرگان مي گويد: "درانتخاب خبرگان افرادي را انتخاب کنيد که از رهبري حراست کنند نه اينکه افرادي وارد مجلس خبرگان شوند که مي خواهند رهبري را به چالش بکشند. برخي از نامزدهاي خبرگان از به چالش کشيدن رهبري و نظام ولايي حرف مي زنند. از حذف نظام ولايي و شورايي کردن رهبري سخن مي گويند. افرادي که با اين نيت وارد شوند به درد اين نظانم نخواهند خورد. افرادي که به دنبال فتنه 88 بودند وهم اکنون پس از گذشت 7 سال حرفي از فتنه نمي زنند و در مراسم9 دي شرکت نمي کنند را انتخاب نکنيم. اين افراد به درد خبرگان نمي خورند. مردم دقت کنند که آنان تهمت تقلب را به نظام زده اند. يعني جمهوريت نظام را زير سوال برده اند. آنان به نظام اعتقادي ندارند. بدنبال اين هستند که راي مردم را وسيله قرار دهند تا به مجلس خبرگان وارد شوند. آنان صندلي خبرگان را براي پيشبرد مقاصد خود مي خواهند نه براي خدمت به نظام و رهبري. به دنبال به چالش کشاندن رهبري هستند."

بازار گرمي در انتخاب مشاهده مي شود به طوريکه 40 نفر از يک حوزه داوطلب شده اند

امام جمعه بندرگز با اشاره به تکليف مداري انسان ها و وظيفه شناسي توضيح مي دهد: "انسان بايد تکليف مدار و وظيفه گرا باشد. وارد شدن به انتخابات را اداي تکليف و وظيفه بداند. براي انجام وظيفه گام بردارد. اگر انسان براي کسب صندلي و پست به انتخابات وارد شود کارش ارزشمند و پسنديده نيست. انسان تکليف گرا هميشه در راه انجام وظيفه داوطلب است. زماني تکليف به رفتن است، زماني هم به ماندن. امروزه بازار گرمي در انتخاب مشاهده مي شود و 40 نفر از يک حوزه براي کسب يک صندلي داوطلب شده اند. شور وظيفه ستودني است. اما نه اينکه براي کسب صندلي مجلس، اينگونه ولع داشته باشيم."

محمدي مي افزايد: "دراستان گلستان اگر واقعا وظيفه گرا باشيم در مواقعي بايد اداي تکليف کرد و اجازه داد افرادي وارد ميدان شوند که استعداد لازم را دارند. احساس تکليف کنار رفتن، روحيه بزرگي مي خواهد. براي چنين افرادي بايد جشن تکليف هم گرفت. در استان ما خيلي ازاستعدادها را داريم که اگر اين صندلي را به آنان بسپاريم مي توانند ازمحروميت استان بکاهند. به آناني که در انتخابات زياد ازحد اداي تکليف کرده اند مي گويم فکر نمي کنيد که جاي ديگر هم مي شود خدمت کرد؟ اسلام مي گويد اگر ده نفر آمدند و در بين شما يک نفر بهتر بود، کنار برويد. البته اين سوال براي من مطرح است که آيا در بين 40 ويا 50 نفر هيچکس از ديگري برتر نيست؟!"

هرگز نقاط قوت خود را برجسته نمي کند تا نقاط ضعف رقيب را بکوبد

حجت الاسلام سيد مصطفي محمدي با اشاره به نحوه درست تبليغات انتخاباتي براساس معيارهاي ديني مي گويد: "تبليغات براي معرفي شخصيت افرادي که مي خواهند خدمتگذار مردم باشند بسيار پسنديده است زيرا مردم بايد شخص مورد نظر را بشناسند تا انتخاب کنند. البته تبليغاتي درست و پسنديده است که با صداقت باشد. نه از روي ريا و تزويرهمانطور که در زمان جنگ رجزخواني مي کردند و با معرفي خود به رقيب وارد ميدان مي شدند. البته انتخابات صحنه جنگ نيست! اما صحنه يک رقابت صحيح است."

وي اذعان مي دارد: "در اسلام تبليغات مانعي ندارد ولي اينکه خود را از ديگران برتر ببينيم و غرور بر ما حاکم شود درست نيست و دراسلام نکويده است." 

محمدي رعايت تقوي را اساس کار تبليغاتي مي داند و اظهار مي دارد: "در تبليغات انتخاباتي نامزدها مهمترين و اساسي ترين گزينه، رعايت تقوي است. تقوي بسيار ضروري است زيرا انسان با تقوي رعايت همه جوانب را دارد و ملاک رفتار صحيح در اخلاق اسلامي است. داشتن تقوي باعث مي شود که شخص نامزد انتخاباتي همه جوانب رادر نظر داشته و از تعريف و تمجيد اضافي پرهيز نمايد. هرگز نقاط قوت خود را برجسته نمي کند تا نقاط ضعف رقيب را بکوبد."

نماينده به حق فکر مي کند و در مقابل کجروي ها مي ايستد

حجت الاسلام سيد مصطفي محمدي خطاب به کانديداها و طرفداران آنها مي گويد: "هر يک از افرادي که مي خواهند مديريت ديني را به عهده بگيرند بايد شرح صدر داشته باشند. قرآن مکرر به شرح صدر اشاره کرده است. اين شامل طرفداران آنها هم مي شود." 

وي مي افزايد: "مهمترين شرط يک مدير خوب داشتن شرح صدر است. درکنار شرح صدر توکل هم بايد قرار بگيرد. يک نماينده بايد خوب حرف بزند و حرف خوب بزند تا بتواند از حق مردم و نظام به خوبي دفاع کند."

وي خاطر نشان مي کند: "يک نامزد انتخابات بررسي کند که آيا افرادي که قرار است با وي همکاري کنند هم فکر و همراه او بوده و ديگر اينکه آيا اين افراد مدافع مردم، نظام، منويات رهبري وامام(ره) هستند يا نه به دنبال اهداف سياسي خود و در جهت ضربه زدن به اسلام حرکت مي کنند. پس دقت شود هر کسي که از راه رسيد، به ستاد خود دعوت نکنند. زيرا اگر انتخاب شدند همين افراد انتظار امتياز گيري دارند. بطوريکه مجبور مي شوي به اهداف آنان کمک کني و يا در مسير اهداف آنان قرار بگيري! يکي از موارد مهم ديگر صبور بودن است. همچنين يک نماينده به حق فکر مي کند و در مقابل کجروي ها مي ايستد."

يک نامزد انتخاباتي از دروغ و ريا کاري بپرهيزد و با صداقت خودش را معرفي نمايد

محمدي بر تبليغات درست کانديداها تاکيد دارد: "بهتر است تبليغات يک نماينده در ستاد انتخاباتي خودش و همچنين در جلسه هايي که شرکت مي کند سالم باشد و از تشريفات بپرهيزد. اصراف و پرخرجي در ستادهايش ديده نشود. در سخنراني ها پرگويي ننمايد. کم حرف زدن و با صداقت گفتن بهتر از زياده گويي است. يک کانديداي نمايندگي در شعارهاي انتخاباتيش هرگز وعده هاي تو خالي ندهد که در حوزه اختيار يک نماينده نيست. يک نامزد انتخاباتي از دروغ و ريا کاري بپرهيزد و با صداقت، خودش را معرفي نمايد. صداقت در حرف زدن خيلي در نشان دادن شخصيت نماينده موثر است. زيرا خشت اول اگر با دروغ شروع شود تا آخر اين دروغ ها ادامه خواهد يافت. يک کانديداي نمايندگي، بازي در نياورد که فردا رسوا شود و هرگز ايجاد توقع بيجا براي گرفتن راي مردم انجام ندهد."

نبايد به افرادي راي دهيم که دشمن از انتخاب آنان شاد شود

محمدي خطاب به طرفداران نامزدهاي انتخاباتي مي گويد: "مردم هم توجه کنند که انتخابات زودگذر است. بنابراين با هم اختلاف نکنند. هر کسي دوست دارد به هر فردي که مورد نظرش است راي دهد. البته به هم توصيه بکنند و بصيرت افزايي داشته باشند و آنچه که در مسير انقلاب و رهبري است را به هم نشان بدهند اما جنگ و جدل ننمايند. و اين را به خاطر داشته باشند که بعد از انتخابات بازهم در همان شهر و محله بايد با هم زندگي کنند. بنابراين سعي کنند بينشان اختلاف نيفتد. زيرا اين روزها زودگذر است و تنها صداقت و مهرباني باقي مي ماند.

وی ادامه داد: بايد مواظب بود، برخي ها به دنبال اين هستند که راي ها را به نفع جناح خاصي هدايت کنند. حتي رسانه هاي بيگانه مي گويند که اگر فلان جناح پيروز شود به نفع ماست و يا با شعار کم شدن تحريمها گروه مورد نظر راي بياورد. ما نبايد در مسير دشمن حرکت کنيم. ما نبايد به افرادي راي دهيم که دشمن از انتخاب آنان شاد شود. وظيفه همه ما اين است که در انتخابات شرکت کنيم. اولين اقدام لازم در انتخابات حضور حداکثري است. شرکت درانتخابات امضاي نظام است. ما به نظام دل بسته ايم و مقبوليت و مشروعيت نظام از ماست. انتخابات امضاي مشروعيت نظام است. راي به نظام جمهوري اسلامي دادن است. سعي کنيم انتخاب صحيح و درستي هم درمورد مجلس شوراي اسلامي و هم در خبرگان داشته باشيم."

ميدان انتخابات ميدان آزمون و خطا نيست! بلکه ميدان تکليف است

در يک رقابت انتخاباتي انسان در معرض ديد مردم قرار مي گيرد واين نگاه بسيار ارزشمند است. زيرا نامزدها از نظر تقوي و اخلاق اسلامي که لازمه اداره يک کشور اسلامي است ديده مي شوند. ميدان انتخابات ميدان آزمون و خطا نيست! بلکه ميدان تکليف است. ميداني که با معيارهاي اخلاق اسلامي سنجيده خواهي شد و سپس انتخاب مي شوي. رعايت اخلاق اسلامي يک اصل بزرگ است. زيرا خدمتگذار ملتي هستي که در نظام اسلامي زندگي مي کنند و به شما راي مي دهند تا در راه خدمت به نظام اسلامي سربلند باشي!

منبع: هفته نامه پژواک سخن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار