تصاویری از حضور فلامینگوها در حاشیه های خلیج گرگان در سواحل نوکنده.

به گزارش کناره ،  پرندگان همه ساله در فصل زمستان از کشورهاى سردسیر شمالى به سوى خلیج گرگان و جزیره میانکاله پرواز مى کنند و به زمستانشان را در این محیط می گذرانند .

این پناه گاه مشتمل بر خلیج گرگان، جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله است که حدود هفت هزار هکتار وسعت دارد و به عنوان یکى از ذخایر زیست محیطى کره زمین از سوى یونسکو به ثبت رسیده است. 

felamingo23874231

felamingo23874231

felamingo23874231

felamingo23874231

felamingo23874231

عکاس: مجید ملاح