کانال ارتباطی همگام با انتخابات در شهرستان بندرگز در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی شد.

 به گزارش کناره ، با توجه به در پیش داشتن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری ، کمیته  اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بندرگز بر آن شد تا با استفاده از شبکه اجتماعی اخبار مربوطه به حوزه انتخابات را با استفاده از شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم برساند.

محمدابراهیم شربتی مسئول کمیته  اطلاع رسانی ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری شهرستان بندرگز در مصاحبه با خبرنگار کناره اظهار داشت : کانال ارتباطی " همگام با انتخابات " در شهرستان بندرگز در تلگرام راه اندازی شد و برای آگاهی عموم اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات در این کانال منتشر می شود.

محمدابراهیم شربتی افزود : هرگونه خبر انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان بندرگز ضمن درج در سایت فرمانداری در این کانال اطلاع رسانی نیز منتشر خواهد شد .

لینک پیوستن به این کانال:

https://telegram.me/joinchat/CqEvrju-SlmR4waJGsQNeA

entekhabat7324